s.skalski
Prezes Zarządu
Sebastian Skalski
 
Absolwent Technikum Budowlanego w Sanoku o kierunku geodezyjnym oraz Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia.
Uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.
W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za realizacje dużych kontraktów związanych z geodezyjną obsługą budów, wykonywanie map do celów projektowych oraz dokumentacji prawnych. Przebywał także na kontrakcie w Wielkiej Brytanii gdzie zajmował się m.in. zakładaniem osnów, pomiarami inwentaryzacyjnymi elewacji budynków, jak również pracami kameralnymi związanymi z opracowywaniem tekstur obiektów 3D.
W latach 2007-2008 pracował w Spółce Geokart-International jako geodeta na kontrakcie związanym z modernizacją osnowy podstawowej II klasy oraz na projektach w Libii.
Również w Geokart-International Sp. z o.o., od maja 2020 pełnił funkcje Dyrektora Generalnego, natomiast od grudnia 2020 przejął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Tutaj stworzył Zakład Obsługi Inwestycji oraz Zakład Nadzorów Inwestycyjnych, które zajmują się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, wiaduktów, mostów, tuneli, szlaków oraz linii kolejowych na terenie całej Polski.
Członek Zarządu
Honorowy Prezes Spółki Geokart-International

Łucjan Pietluch
W 1989 r. utworzył kierowaną przez siebie do grudnia 2020 r. Spółkę Geokart-International w Rzeszowie. Geodeta z wykształcenia, absolwent Politechniki Warszawskiej, pracował m.in. w Libii, Tunezji, w Finlandii i na Syberii zbierając bogate doświadczenie, które wykorzystał tworząc własną, do dziś świetnie prosperującą firmę. Oprócz prowadzonej działalności geodezyjnej i kartograficznej rozwinął również działalność poligraficzną, tworząc w 2000 r. drukarnię w Krasnem oraz Pracownię Projektową w 2003 r., w której świetnie wykwalifikowany zespół do dziś wykonuje m.in. projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków oraz sieci i przyłączy wodociągowych. Obecnie Spółka wykonuje duże opracowania geodezyjne, kartograficzne, projektowe i poligraficzne dla instytucji państwowych tj. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, wojska oraz instytucji państw Unii Europejskiej, spełniając rygorystyczne i specyficzne wymagania przez nich stawiane.

Członek Zarządu
Lech Fronckiel

Prokurent
Bernadeta Bator