Zarząd
Sebastian Skalski
Prezes Zarządu
Absolwent Technikum Budowlanego w Sanoku o kierunku geodezyjnym oraz Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia.
Uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.
W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za realizacje dużych kontraktów związanych z geodezyjną obsługą budów, wykonywanie map do celów projektowych oraz dokumentacji prawnych. Przebywał także na kontrakcie w Wielkiej Brytanii gdzie zajmował się m.in. zakładaniem osnów, pomiarami inwentaryzacyjnymi elewacji budynków, jak również pracami kameralnymi związanymi z opracowywaniem tekstur obiektów 3D.
W latach 2007-2008 pracował w Spółce Geokart-International jako geodeta na kontrakcie związanym z modernizacją osnowy podstawowej II klasy oraz na projektach w Libii.
Również w Geokart-International Sp. z o.o., od maja 2020 pełnił funkcje Dyrektora Generalnego, natomiast od grudnia 2020 przejął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Tutaj stworzył Zakład Obsługi Inwestycji oraz Zakład Nadzorów Inwestycyjnych, które zajmują się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, wiaduktów, mostów, tuneli, stacji oraz szlaków linii kolejowych na terenie całej Polski.

Ponadto obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie oraz Wiceprezesa klubu sportowego LKS Sanovia Lesko.

Łucjan Pietluch

Członek Zarządu
Honorowy Prezes Spółki Geokart-International

W 1989 r. utworzył kierowaną przez siebie do grudnia 2020 r. Spółkę Geokart-International w Rzeszowie.
Geodeta z wykształcenia, absolwent Politechniki Warszawskiej, pracował m.in. w Libii, Tunezji, w Finlandii i na Syberii zbierając bogate doświadczenie, które wykorzystał tworząc własną, do dziś świetnie prosperującą firmę.
Oprócz prowadzonej działalności geodezyjnej i kartograficznej rozwinął również działalność poligraficzną, tworząc w 2000 r. drukarnię w Krasnem oraz Pracownię Projektową w 2003 r., w której świetnie wykwalifikowany zespół do dziś wykonuje m.in. projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków oraz sieci i przyłączy wodociągowych.
Piotr Rak
Członek Zarządu
Absolwent Technikum Budowlanego w Rzeszowie oraz Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu.
Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budownictwa, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – szacowanie nieruchomości oraz w Szkole Głównej Handlowej – akademia Menadżerska.
Posiada uprawnienia kartograficzne.
Z Geokart-International Sp. z o.o. związany od 1991 roku jako Zastępca Dyrektora aż po członka zarządu obecnie.

Lech Fronckiel

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego.

Odbył staże w Niemczech na Uniwersytecie we Freiburgu i LVM Versicherung Muenster w zakresie controlingu finansowego. Jako pracownik naukowy zajmował się problematyką transferu nowoczesnych technologii.

Od połowy lat 80-tych związany z geodezją, kartografią i fotogrametrią, później Dyrektor- Prezes PEGiK Geokart w Warszawie. W latach 1991-2006 między innymi Dyrektor Biura Techniczno-Informacyjnego Geokart w Niemczech/ KIEL, Nuertingen. Koordynował i nadzorował działalność Biur realizacji kontraktów geodezyjnych, fotogrametrycznych i budowlanych między innymi w Niemczech, Kuwejcie i UEA.

Z Geokart International Sp. z o.o związany jest profesjonalnie i właścicielsko praktycznie od powstania Spółki. Brał udział przez ponad 20 lat w procesie przekształcania się Geokart International Sp. z o.o. na wiodącą firmę geodezyjną na polskim rynku. Ostatnie kadencje członek Zarządu Spółki Geokart International.

Jednocześnie Prezes Zarządu Biavita Polska S.A jak też V-ce Prezes Spółek z grupy kapitałowej Satoriagroup, prowadzących działalność w zakresie hotelarstwa, sanatorium uzdrowiskowego, nieruchomości i budowy mieszkań.
Członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW oraz podmiotów prywatnych.

Zmarł 3 października 2022 r.