Prezes Zarządu
​​Łucjan Pietluch
od ponad 25 lat kieruje stworzoną przez siebie Spółką Geokart-International w Rzeszowie. Geodeta z wykształcenia, absolwent Politechniki Warszawskiej, pracował m.in. w Libii, Tunezji, w Finlandii i na Syberii zbierając bogate doświadczenie, które wykorzystał tworząc własną, do dziś świetnie prosperującą firmę. Oprócz prowadzonej działalności geodezyjnej i kartograficznej rozwinął również działalność poligraficzną, tworząc w 2000 r. drukarnię w Krasnem oraz Pracownię Projektową w 2003 r., w której świetnie wykwalifikowany zespół do dziś wykonuje m.in. projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków oraz sieci i przyłączy wodociągowych. Obecnie zarządzana przez niego Spółka wykonuje duże opracowania geodezyjne, kartograficzne, projektowe i poligraficzne dla instytucji państwowych tj. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, wojska oraz instytucji państw Unii Europejskiej, spełniając rygorystyczne i specyficzne wymagania przez nich stawiane.

Członek Zarządu
Lech Fronckiel

Dyrektor Generalny
Sebastian Skalski
Prokurent
Bernadeta Bator