HISTORIA
Przedsiębiorstwo Geokart-International powstało w 1989 r.
Początkowo w ramach działalności wykonywano drobne prace geodezyjne oraz usługi handlowe.
W 1990 r. utworzono 7 – osobową Pracownię Kartograficzną. Po przeprowadzce do nowej siedziby na ul. Boya Żeleńskiego w Rzeszowie w związku z lepszymi warunkami lokalowymi, zatrudniono dodatkowych kreślarzy, utworzono własną reprodukcję i ciemnię fotograficzną. Jako pierwsza na rynku, Spółka zaczęła rysować mapy.
W 1995 r. odbyła się kolejna przeprowadzka do obecnej siedziby przy ul. Wita Stwosza 44 w Rzeszowie. Powstała nowa pracownia topograficzna, geodezyjna, reprodukcyjna i oprogramowania. Ponownie jako pierwsza na rynku Spółka wdrożyła numeryczne opracowanie map.
W 2000 r. w Krasnem pod Rzeszowem powstała drukarnia Spółki, która swoją działalność prowadzi do dziś. Firma w latach 2005-2010 prowadziła także działalność w Libii, wykonując opracowania geodezyjne, projektowe, poligraficzne oraz kartograficzne.
W 2011 r. Geokart – International Sp. z o.o. stała się większościowym udziałowcem w Spółce geodezyjnej: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficznego w Lublinie Sp. z o.o.
W wyniku zawarcia umowy w dniu 26.01.2011 r. nabyty został pakiet 85% udziałów Skarbu Państwa – Właściciela Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego w Lublinie Sp. z o.o.
Po 30 latach kierowania Spółką dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki Łucjan Pietluch w 2020 r. przekazał zarządzanie firmą w ręce dotychczasowego Dyrektora Generalnego Sebastiana Skalskiego.
Nowy Prezes jest absolwentem kierunku geodezja i kartografia na Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), wcześniej ukończył Technikum Budowlane w Sanoku o kierunku geodezyjnym. W latach 2007-2008 pracował w Firmie Geokart-International jako geodeta na kontrakcie związanym z modernizacją osnowy podstawowej II klasy oraz na projektach w Libii.
Utworzył on w Spółce Zakład Obsługi Inwestycji oraz Zakład Nadzorów Inwestycyjnych, które zajmują się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, wiaduktów, mostów, tuneli, szlaków oraz linii kolejowych na terenie całej Polski.