OBSŁUGA INWESTYCJI
Głównym zadaniem Zakładu Obsługi Inwestycji firmy Geokart-International jest kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji związanych z budową dróg, autostrad, wiaduktów, mostów, tuneli, szlaków oraz stacji kolejowych na terenie całej Polski.
W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji drogowych, kolejowych, przemysłowych i kubaturowych zajmujemy się zakładaniem osnów podstawowych i szczegółowych metodą statyczną, zakładaniem osnów realizacyjnych, pomiarem geometrii torów i elementów towarzyszących, wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci technicznych. Ponadto specjalizujemy się w tworzeniu korytarzy drogowych, modelach 3D branż torowych, drogowych i obiektowych, profilach podłużnych elementów liniowych, protokołach regulacji osi toru jak i całej dokumentacji powykonawczej dla PODGiK I KODGiK.
Oprócz tego wykonujemy precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich i drogowych a także podziały, wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia granic nieruchomości i działek.