PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY

Przyłącza wodociągowe, kosztorysy inwestorskie i inne
Zakład Projektowania Infrastruktury stanowi prężny zespół ludzi młodych, posiadających wiedzę fachową, odpowiedzialność i chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Posługujemy się zintegrowanym systemem projektowania komputerowego, który pozwala na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej, od koncepcji wstępnej po projekt wykonawczy. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem i oprogramowaniem wspomagającym projektowanie. Zrealizowaliśmy wiele dużych i ciekawych projektów dla klientów z Polski oraz Libii.
Wykonujemy projekty:
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieci i przyłącza wodociągowe,
 • drogi, ulice i obiekty mostowe,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • studia wykonalności,
 • oczyszczalnie ścieków na miarę XXI wieku,
 • stacje uzdatniania wody,
 • dokumentacje projektowe dla obiektów wojskowych
Oczyszczalnie, które projektujemy, nie zajmują dużych powierzchni, mogą znajdować się w pobliżu budynków mieszkalnych, nie wymagają również stref ochronnych. Atrakcyjna i ciekawa architektura naszych oczyszczalni maskuje ich przemysłowy charakter. Technologia tych oczyszczalni została nagrodzona medalami i Grand Prix na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu i Bydgoszczy.