Fundusze Europejskie

Cel projektu:

Dotacje na kapitał obrotowy Spółki

Planowane efekty:

Utrzymanie płynności finansowej Spółki

Wartość projektu:

284.767,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

100%