Fundusze Europejskie
Cel projektu:
Dotacje na kapitał obrotowy Spółki
Planowane efekty:
Utrzymanie płynności finansowej Spółki
Wartość projektu:
284.767,47 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
100%