KONTAKT
Główna Siedziba, Zarząd, Biuro Zarządu

ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
Paulina Głuszak
tel: 17 86-414-61
kom: 667-940-164
e-mail: Pokaz mail

Biuro Finansowe

Marzena Rogala
Dyrektor ds. Finansowych
Główna Księgowa
tel: 17 86-414-76
kom: 785-622-848

Biuro HR
kom: 693-120-846
e-mail: Pokaz mail
Dział Przetargów i Ofertowania

Magdalena Drapała
tel: 693-872-402
e-mail: Pokaz mail

Dział IT
Mariusz Bednarski
tel: 693-845-207
e-mail: Pokaz mail
Biuro Transportu
Lesław Smoliński
tel: 667-654-094
e-mail: Pokaz mail
Zakład Geodezji

Dyrektor Jaromił Fiołek
tel: 609-961-612
e-mail: Pokaz mail

Zakład Projektowania Infrastruktury

Dyrektor Wojciech Nawój
tel: 17 86-414-65
kom: 667-665-852
e-mail: Pokaz mail

Zakład Obsługi Inwestycji
Dyrektor Marcin Błaziak
tel: 665-361-230
e-mail: Pokaz mail
Zakład Nadzorów Inwestycyjnych
Kierownik projektu Grzegorz Pondo
tel: 691-674-442
e-mail: Pokaz mail
NIP:
813-03-33-520
REGON
001376670
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036577
Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
PL 80 1050 1562 1000 0090 8062 8697
Kapitał zakładowy:
333 000,00 PLN
Drukarnia offsetowo-cyfrowa
36-007 Krasne 178a
Anna Rut
tel: 17 855-50-01
e-mail: Pokaz mail
Drukarnia

Dyrektor Iwona Lubecka
tel: 17 855-50-01
kom: 605-547-044
e-mail: Pokaz mail

Kierownik produkcji Józefczyk Ryszard
tel: 17 855-50-01
kom: 691-506-064
e-mail: Pokaz mail

    −  2  =  1

  Główna Siedziba, Zarząd, Biuro Zarządu

  ul. Wita Stwosza 44
  35-113 Rzeszów
  Paulina Głuszak
  tel: 17 86-414-61
  kom: 667-940-164
  e-mail: Pokaz mail

  Drukarnia offsetowo-cyfrowa
  36-007 Krasne 178
  Anna Rut
  tel: 17 855-50-01
  e-mail: Pokaz mail
  Biuro Finansowe

  Marzena Rogala
  Dyrektor ds. Finansowych
  Główna Księgowa
  tel: 17 86-414-76
  kom: 785-622-848

  Drukarnia

  Dyrektor Iwona Lubecka
  tel: 17 855-50-01
  kom: 605-547-044
  e-mail: Pokaz mail

  Biuro HR

  kom: 693-120-846
  e-mail: Pokaz mail

  Kierownik produkcji Ryszard Józefczyk
  tel: 17 855-50-01
  kom: 691-506-064
  e-mail: Pokaz mail

  Dział Przetargów i Ofertowania

  Magdalena Drapała
  tel: 693-872-402
  e-mail: Pokaz mail

  Dział IT
  Mariusz Bednarski
  tel: 693-845-207
  e-mail: Pokaz mail
  Biuro Transportu

  Lesław Smoliński
  tel: 667-654-094
  e-mail: Pokaz mail

  Zakład Geodezji

  Dyrektor Jaromił Fiołek
  tel: 609-961-612
  e-mail: Pokaz mail

  Zakład Projektowania Infrastruktury

  Dyrektor Wojciech Nawój
  tel: 17 86-414-65
  kom: 667-665-852
  e-mail: Pokaz mail

  Zakład Obsługi Inwestycji
  Dyrektor Marcin Błaziak
  tel: 665-361-230
  e-mail: Pokaz mail
  Zakład Nadzorów Inwestycyjnych
  Kierownik projektu Grzegorz Pondo
  tel: 691-674-442
  e-mail: Pokaz mail

  NIP:

  813-03-33-520

  Regon:

  001376670

  Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036577

  Konto bankowe:

  ING Bank Śląski S.A.
  PL80 1050 1562 1000 0090 8062 8697
  Kapitał zakładowy:
  333 000,00 PLN

   64  −    =  54

   Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
   2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
   3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
   4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu