KONTAKT
Główna Siedziba, Zarząd, Biuro Zarządu
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
Paulina Głuszak
tel: 17 86-414-61
fax 17 86-414-62, 17 282-24-42
e-mail: Pokaz mail
Biuro Finansowe
Dyrektor/Główna Księgowa Agnieszka Suwaj
tel: 17 86-414-76
Biuro HR i Administracji
Dyrektor Bernadeta Bator
tel: 17 86-414-61
e-mail: Pokaz mail
Dział IT
Mariusz Bednarski
tel: 693-845-207
e-mail: Pokaz mail
Biuro Transportu
Lesław Smoliński
tel: 667-654-094
e-mail: Pokaz mail
Zakład Geodezji
Specjalista ds. wsparcia Zakładów produkcyjnych
Magdalena Drapała
tel: 17 86-414-75
e-mail: Pokaz mail
Zakład Projektowania Infrastruktury
Dyrektor Wojciech Nawój
tel: 17 86-414-65
e-mail: Pokaz mail
Zakład Obsługi Inwestycji
Specjalista ds. Zakładów wsparcia produkcyjnych
Paula Rzążewska
tel: 665-361-231
e-mail: Pokaz mail
Zakład Nadzorów Inwestycyjnych
Kierownik projektu Grzegorz Pondo
tel: 691-674-442
e-mail: Pokaz mail
NIP:
813-03-33-520
REGON
001376670
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036577
Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
PL 80 1050 1562 1000 0090 8062 8697
Kapitał zakładowy:
333 000,00 PLN
Drukarnia offsetowo-cyfrowa
36-007 Krasne 178a
Anna Rut
tel: 17 855-50-01
fax: 17 855-50-02
e-mail: Pokaz mail
Drukarnia
Dyrektor Iwona Lubecka
tel: 17 855-50-01
e-mail: Pokaz mail
Kierownik produkcji Józefczyk Ryszard
tel: 17 855-50-01
e-mail: Pokaz mail

  Główna Siedziba, Zarząd, Biuro Zarządu
  ul. Wita Stwosza 44
  35-113 Rzeszów
  Paulina Głuszak
  tel: 17 86-414-61
  fax 17 86-414-62, 17 282-24-42
  e-mail:Pokaz mail
  Drukarnia offsetowo-cyfrowa
  36-007 Krasne 178
  Anna Rut
  tel: 17 855-50-01
  fax: 17 855-50-02
  e-mail: Pokaz mail
  Biuro Finansowe
  Dyrektor/Główna Księgowa Agnieszka Suwaj
  tel: 17 86-414-76
  Drukarnia
  Dyrektor Iwona Lubecka
  tel: 17 855-50-01
  e-mail: Pokaz mail
  Biuro HR i Administracji
  Dyrektor Bernadeta Bator
  tel: 17 86-414-61
  e-mail: Pokaz mail
  Kierownik produkcji Ryszard Józefczyk
  tel: 17 855-50-01
  e-mail: Pokaz mail
  Dział IT
  Mariusz Bednarski
  tel: 693-845-207
  e-mail: Pokaz mail
  Biuro Transportu
  Lesław Smoliński
  tel: 667-654-094
  e-mail: Pokaz mail
  Zakład Geodezji
  Specjalista ds. wsparcia Zakładów produkcyjnych
  Magdalena Drapała
  tel: 17 86-414-75
  e-mail: Pokaz mail
  Zakład Projektowania Infrastruktury
  Dyrektor Wojciech Nawój
  tel: 17 86-414-65
  e-mail: Pokaz mail
  Zakład Obsługi Inwestycji
  Specjalista ds. wsparcia Zakładów produkcyjnych
  Paula Rzążewska
  tel: 665-361-231
  e-mail: Pokaz mail
  Zakład Nadzorów Inwestycyjnych
  Kierownik projektu Grzegorz Pondo
  tel: 691-674-442
  e-mail: Pokaz mail

  NIP:

  813-03-33-520

  Regon:

  001376670

  Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036577

  Konto bankowe:

  ING Bank Śląski S.A.
  PL80 1050 1562 1000 0090 8062 8697
  Kapitał zakładowy:
  333 000,00 PLN

   Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
   2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
   3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
   4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu