Napisz do nas

Geokart-International Spółka z o.o.

Główna Siedziba, Zarząd, Sekretariat
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
tel.: 17 86-414-61
fax 17 86-414-62, 17 282-24-42
e-mail: biuro@geokart.com.pl

Kierownik Pracowni Geodezyjnej
mgr inż. Jaromił Fiołek
tel. 17 86-414-75
e-mail: geodezja@geokart.com.pl

Zakład Obsługi Inwestycji
tel. 17 86-414-79
e-mail: p.rzazewska@geokart.com.pl

Zakład Nadzorów Inwestycyjnych
tel. 17 86-414-43
e-mail: g.pondo@geokart.com.pl

Kierownik Pracowni Projektowej
mgr inż. Wojciech Nawój
tel. 17 86-414-65
e-mail: w.nawoj@geokart.com.pl

Księgowość
tel. 17 86-414-76

Kierownik Działu Administracji i Kadr
mgr Bernadeta Bator
tel. 17 86-414-61
e-mail: kadry@geokart.com.pl

NIP: 813-03-33-520
Regon: 001376670

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036577

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
PL80 1050 1562 1000 0090 8062 8697

Kapitał zakładowy:  333 000 PLN

  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email: biuro@geokart.com.pl
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email: biuro@geokart.com.pl
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu