Ochrona Informacji Niejawnych
zgodna z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 2019 poz. 742)
Przedsiębiorstwo Geokart-International Sp. z o.o. znajduję się w wąskim gronie podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie sprawdzające zakończyło się wydaniem dla Spółki Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia do klauzuli TAJNE oraz otrzymaniem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
Świadectwa:
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia: Nr SBPK002115T, Klauzula – TAJNE, POUFNE
  • Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu teleinformatycznego Nr 67/RZE/2021
  • Świadectwa Bezpieczeństwa osobowego: Klauzula – TAJNE, POUFNE
Uzyskane świadectwa dało nam możliwość utworzenia w strukturze organizacyjnej Firmy Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelarii Tajnej, a także rozszerzenia naszych usług o prace wykonywane w oparciu o materiały zastrzeżone, poufne i tajne.
Pion ochrony:
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Kierownik Kancelarii Tajnej
  • Administrator Systemu Teleinformatycznego
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego