NADZÓR INWESTYCJI
Zakład Nadzorów Inwestycyjnych został utworzony w dniu 01.12.2020 r. i zajmuje się pozyskiwaniem oraz realizacją projektów związanych z nadzorami inwestycyjnymi, w szczególności monitoringiem oraz nadzorem technicznym prac geodezyjnych związanych z:
  • modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
  • utworzeniem oraz modernizacja baz danych BDOT500, GESUT,
  • modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych,
Podczas realizacji umów w zakresie nadzoru prac geodezyjnych korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, w terenie korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, m.in. odbiorników GPS Topcon Hiper SR. Nasze prace wykonywane są terminowo i stanowią jeden z elementów większej wiarygodności tworzonych bądź modernizowanych geodezyjnych baz danych.