Innowacje Technologiczne
Firma Geokart-International Sp. z o.o. dysponuje dwoma bezzałogowymi statkami powietrznymi UAV:
1. eBee X firmy senseFly przystosowany do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS), wyposażonym w dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS RTK/PPK oraz kamery senseFly Aeria X o rozdzielczości 24 Mpix do wykonywania zdjęć pionowych oraz senseFly S.O.D.A 3D do wykonywania zdjęć ukośnych.
2. Aeromapper Talon firmy Aeromao Inc. przystosowany do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS), wyposażonym w dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS RTK/PPK oraz kamerę o wysokiej rozdzielczości 42 Mpix do wykonywania zdjęć pionowych.
Na podstawie zdjęć wykonanych bezzałogowymi statkami powietrznymi UAV, w wyniku przetworzenia danych w odpowiednim oprogramowaniu, otrzymujemy takie produkty jak
  • cyfrowe ortofotomapy wysokiej rozdzielczości,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu,
  • chmurę punktów 3D,
  • textury 3D budynków i elementów rzeźby terenu
Mogą one stanowić produkty finalne lub podstawę do dalszych analiz przestrzennych oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych elementów zagospodarowania terenu. Zastosowana technologia w znaczący sposób przyspiesza realizację prac, ogranicza koszty pozyskania a otrzymane produkty cechują się wysoką jakością i dokładnością.