Firma Geokart-International Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisko:

PROJEKTANT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • 5 lat doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat.  B

 

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • kontrola przygotowanych przez asystenta projektanta materiałów do projektowania oraz weryfikacja dokumentacji projektowej
 • kontrola pracy asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • dbałość o dotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramów
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji budowlanej i projektowej
 • autoryzowanie kontrolowanych prac nad dokumentacją projektową
 • współpraca z projektantami innych branż, biorących udział w zadaniu projektowym oraz koordynacja uzgodnień międzybranżowych
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

STARSZY ASYSTENT  PROJEKTANTA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne o specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe mile widziane
 • 2 lata doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat. B

 

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • uzgadnianie projektowanych zadań w terenie, z właścicielami posesji, wyjazdy delegacyjne
 • sporządzanie  opracowań projektowych w porozumieniu z projektantem
 • sprawdzanie zgodności zakończonych zadań projektowych
 • kontrola pracy młodszych asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • uczestniczenie w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

​ASYSTENT PROJEKTANTA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość podstawowych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej – mile widziane
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań

 

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne.
 • udział w projektowaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej pod nadzorem uprawnionego projektanta-możliwość odbycia praktyki zawodowej
 • możliwość uczestniczenia w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

ASYSTENT PROJEKTANTA – praca tylko w terenie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań

 

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

KIEROWNIK PROJEKTU

Zakres obowiązków:

 • kierowanie, organizacja i kontrola opracowania bieżących projektów
 • koordynowanie i nadzorowanie Podwykonawców przy realizacji projektów
 • analizowanie i kosztorysowanie oraz rozliczanie prowadzonych projektów
 • reprezentowanie Firmy na spotkaniach i w kontaktach bieżących z Zamawiającym
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • analizowanie i wdrażanie do produkcji nowej wiedzy i technologii

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie geodezji
 • 2 lata doświadczenia w koordynowaniu projektów geodezyjnych lub kartograficznych
 • 4 lata doświadczenia w opracowywaniu projektów geodezyjnych lub kartograficznych
 • znajomość programów geodezyjnych w szczególności typu CAD i GIS
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne szczególnie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi
 • gotowość do pracy nad projektami realizowanym na obszarze całej Polski
 • prawo jazdy kategorii B

 

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2
 • ukończony kurs zarządzania projektami

 

Oferujemy:

 • możliwość realizacji ambitnych projektów na terenie całej Polski w pełnym zakresie geodezji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii, oprogramowania i sprzętu
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji
 • umowa o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie w systemie akordowym

 

Oferty zawierające CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: geodezja@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

GEODETA W PRACOWNI GEODEZYJNEJ

Wymagania:

 • wykształcenie geodezyjne
 • gotowość do podjęcia pracy w terenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • wykształcenie wyższe geodezyjne i doświadczenie w realizacji prac polowych będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
 • wynagrodzenie akordowe uzależnione od osiąganych wyników
 • możliwość awansu
 • ciekawą pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (współfinansowanie uprawnień zawodowych, studiów podyplomowych, pakiet socjalny)

 

CV, list motywacyjny oraz referencje proszę kierować pod adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM/BEZ DOŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE NADZORÓW INWESTYCYJNYCH

Zatrudnimy geodetę z doświadczeniem w zakresie modernizacji EGiB, tworzenia baz GESUT, BDOT500
oraz
geodetę bez doświadczenia, po ukończeniu studiów z podstawową wiedzą w zakresie baz: EGiB, GESUT, BDOT500.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu EWMAPA mile widziana
 • prawo jazdy kategorii B mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
 • wynagrodzenie akordowe uzależnione od osiąganych wyników
 • możliwość awansu
 • ciekawą pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (współfinansowanie uprawnień zawodowych, studiów podyplomowych, pakiet socjalny)

Praca głównie biurowa oraz sporadyczne wyjazdy dotyczące prac terenowych.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

​Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

DRUKARZ OFFSETOWY

Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Druk zleceń zgodnie z planem produkcyjnym i kartą technologiczną
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa maszyn drukujących i dbałość o ich stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego na stanowisku pracy
 • Akceptowanie uruchamianej produkcji zgodnie z dokumentacją

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność zarządzania barwą
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl; drukarnia@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

INTROLIGATOR – KRAJACZ

Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa gilotyny i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl; drukarnia@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *

INTROLIGATOR – FALCERZ
 
Odpowiedzialność za:
 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa falcerki i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@geokart.com.pl; drukarnia@geokart.com.pl
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* Dane osobowe – klauzula informacyjna *