Kariera:

Zatrudnimy osobę na stanowisko:

 • Projektant
 • Starszy asystent projektanta
 • Asystent projektanta
 • Asystent projektanta – praca tylko w terenie
 • Kierownik projektu
 • Geodeta w Zakładzie Geodezji
 • Geodeta z doświadczeniem/bez doświadczenia w Zakładzie Nadzorów Inwestycyjnych
 • Drukarz offsetowy
 • Introligator – krajacz
 • Introligator – falcerz

Projektant

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • 5 lat doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat. B

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • kontrola przygotowanych przez asystenta projektanta materiałów do projektowania oraz weryfikacja dokumentacji projektowej
 • kontrola pracy asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • dbałość o dotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramów
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji budowlanej i projektowej
 • autoryzowanie kontrolowanych prac nad dokumentacją projektową
 • współpraca z projektantami innych branż, biorących udział w zadaniu projektowym oraz koordynacja uzgodnień międzybranżowych
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

STARSZY ASYSTENT PROJEKTANTA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne o specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe mile widziane
 • 2 lata doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat. B
 • Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • uzgadnianie projektowanych zadań w terenie, z właścicielami posesji, wyjazdy delegacyjne
 • sporządzanie opracowań projektowych w porozumieniu z projektantem
 • sprawdzanie zgodności zakończonych zadań projektowych
 • kontrola pracy młodszych asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • uczestniczenie w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  ASYSTENT PROJEKTANTA

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość podstawowych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej – mile widziane
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • Opis stanowiska:

 • Projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne.
 • udział w projektowaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej pod nadzorem uprawnionego projektanta-możliwość odbycia praktyki zawodowej
 • możliwość uczestniczenia w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  ASYSTENT PROJEKTANTA – praca tylko w terenie

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  KIEROWNIK PROJEKTU

  Zakres obowiazków:

 • kierowanie, organizacja i kontrola opracowania bieżących projektów
 • koordynowanie i nadzorowanie Podwykonawców przy realizacji projektów
 • analizowanie i kosztorysowanie oraz rozliczanie prowadzonych projektów
 • reprezentowanie Firmy na spotkaniach i w kontaktach bieżących z Zamawiającym
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • analizowanie i wdrażanie do produkcji nowej wiedzy i technologii
 • Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie geodezji
 • 2 lata doświadczenia w koordynowaniu projektów geodezyjnych lub kartograficznych
 • 4 lata doświadczenia w opracowywaniu projektów geodezyjnych lub kartograficznych
 • znajomość programów geodezyjnych w szczególności typu CAD i GIS
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne szczególnie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi
 • gotowość do pracy nad projektami realizowanym na obszarze całej Polski
 • prawo jazdy kategorii B
 • Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2
 • ukończony kurs zarządzania projektami
 • Oferujemy:

 • możliwość realizacji ambitnych projektów na terenie całej Polski w pełnym zakresie geodezji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii, oprogramowania i sprzętu
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji
 • umowa o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie w systemie akordowym
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
  GEODETA W ZAKŁADZIE GEODEZJI

  Wymagania:

 • wykształcenie geodezyjne
 • gotowość do podjęcia pracy w terenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • wykształcenie wyższe geodezyjne i doświadczenie w realizacji prac polowych będzie dodatkowym atutem
 • Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne
 • Oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
 • wynagrodzenie akordowe uzależnione od osiąganych wyników
 • możliwość awansu
 • ciekawą pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego(współfinansowanie uprawnień zawodowych, studiów podyplomowych, pakiet socjalny)
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM/BEZ DOŚWIADCZENIA
  W ZAKŁADZIE NADZORÓW INWESTYCYJNYCH

  Zatrudnimy geodetę z doświadczeniem w zakresie modernizacji EGiB, tworzenia baz GESUT, BDOT500 oraz geodetę bez doświadczenia, po ukończeniu studiów z podstawową wiedzą w zakresie baz: EGiB, GESUT, BDOT500

  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu EWMAPA mile widziana
 • prawo jazdy kategorii B mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole
 • Oferujemy:

  • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
  • wynagrodzenie akordowe uzależnione od osiąganych wyników
  • możliwość awansu
  • ciekawą pracę
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego(współfinansowanie uprawnień zawodowych, studiów podyplomowych,
   pakiet socjalny)
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  DRUKARZ OFFSETOWY

  Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Druk zleceń zgodnie z planem produkcyjnym i kartą technologiczną
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa maszyn drukujących i dbałość o ich stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego na stanowisku pracy
 • Akceptowanie uruchamianej produkcji zgodnie z dokumentacją
 • Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność zarządzania barwą
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność
 • Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  INTROLIGATOR – KRAJACZ

  Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa gilotyny i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy
 • Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność
 • Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  INTROLIGATOR – FALCERZ

  Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa falcerki i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy
 • Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność
 • Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu