Kariera:

Zatrudnimy osobę na stanowisko:

 • Projektant
 • Starszy asystent projektanta
 • Asystent projektanta
 • Asystent projektanta – praca tylko w terenie
 • Kierownik projektu
 • Geodeta w Zakładzie Geodezji
 • Geodeta z doświadczeniem/bez doświadczenia
  w Zakładzie Nadzorów Inwestycyjnych
 • Drukarz / mechanik maszyn drukujących
 • Introligator – krajacz
 • Introligator – falcerz

PROJEKTANT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • 5 lat doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat. B

Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • kontrola przygotowanych przez asystenta projektanta materiałów do projektowania oraz weryfikacja dokumentacji projektowej
 • kontrola pracy asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • dbałość o dotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramów
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji budowlanej i projektowej
 • autoryzowanie kontrolowanych prac nad dokumentacją projektową
 • współpraca z projektantami innych branż, biorących udział w zadaniu projektowym oraz koordynacja uzgodnień międzybranżowych
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
 4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
 6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
 9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

STARSZY ASYSTENT PROJEKTANTA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne o specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne, uprawnienia projektowe mile widziane
 • 2 lata doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość specjalistycznych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz zarządzania projektem
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • prawo jazdy kat. B
 • Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • uzgadnianie projektowanych zadań w terenie, z właścicielami posesji, wyjazdy delegacyjne
 • sporządzanie opracowań projektowych w porozumieniu z projektantem
 • sprawdzanie zgodności zakończonych zadań projektowych
 • kontrola pracy młodszych asystentów w zakresie postępów prac oraz uzgodnień w terenie
 • uczestniczenie w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  ASYSTENT PROJEKTANTA

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • znajomość obsługi programów: AutoCAD, Profil Koordynator, pakietu MS Office
 • znajomość podstawowych zagadnień branży sanitarnej
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
 • dokładność, rzetelność i terminowość
 • odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej – mile widziane
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • Opis stanowiska:

 • Projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne.
 • udział w projektowaniu i tworzeniu dokumentacji technicznej pod nadzorem uprawnionego projektanta-możliwość odbycia praktyki zawodowej
 • możliwość uczestniczenia w nadzorach budowlanych i spotkaniach z Inwestorami
 • współpraca z innymi projektantami branżowymi
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  ASYSTENT PROJEKTANTA – praca tylko w terenie

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne specjalności inżynieria środowiska – instalacje sanitarne
 • prawo jazdy kat B.
 • doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań
 • Opis stanowiska:

 • projektowanie i uzgadnianie sieci zewnętrznych oraz przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 • Praca w terenie. Wyjazdy delegacyjne
 • Oferujemy:

  • ciekawą pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolenia
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  KIEROWNIK PROJEKTU

  Zakres obowiazków:

  • kierowanie, organizacja, kontrola i realizacja projektów geodezyjnych i kartograficznych (między innymi z zakresu ewidencji gruntów, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, mapy zasadniczej, fotogrametrii, obsługi inwestycji, opracowywania baz danych)
  • koordynowanie i nadzorowanie Podwykonawców przy realizacji projektów geodezyjnych i kartograficznych
  • analizowanie, kosztorysowanie oraz rozliczanie projektów geodezyjnych i kartograficznych
  • reprezentowanie Firmy na spotkaniach i w kontaktach bieżących z Zamawiającym

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii
  • 2 lata doświadczenia w koordynowaniu i zarządzaniu projektami geodezyjnymi
  • 4 lata doświadczenia w realizacji projektów geodezyjnych
  • znajomość programów geodezyjnych wykorzystywanych przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych
  • znajomość przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii
  • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w zakresie kierowania zespołami ludzkimi
  • gotowość do pracy nad projektami realizowanymi na obszarze całej Polski
  • prawo jazdy kategorii B

  Wymagania dodatkowe, mile widziane:

  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
  • ukończony kurs zarządzania projektami

  Oferujemy:

  • możliwość pracy przy realizacji projektów na terenie całej Polski w pełnym zakresie zadań dotyczących geodezji i kartografii
  • dostęp do najnowocześniejszych technologii, oprogramowania i sprzętu
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia własnych kwalifikacji
  • umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  GEODETA W ZAKŁADZIE GEODEZJI

  Zakres obowiazków:

  • realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych (między innymi z zakresu ewidencji gruntów, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, opracowania mapy zasadniczej, fotogrametrii, obsługi inwestycji, opracowywania baz danych)
  • praca w terenie lub kameralna w biurze (w zależności od preferencji)

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie w zakresie geodezji
  • wiedza z zakresu geodezji i kartografii
  • podstawowa znajomość oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych
  • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne niezbędne do pracy w zespole

  Wymagania dodatkowe, mile widziane:

  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
  • doświadczenie w realizacji prac geodezyjnych
  • biegła znajomość programów geodezyjnych wykorzystywanych do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych (Ewmapa, Ewopis, Ewid, Geo-Info, Geonet)
  • prawo jazdy kategorii B

  Oferujemy:

  • możliwość pracy przy realizacji projektów na terenie całej Polski w pełnym zakresie zadań dotyczących geodezji i kartografii
  • dostęp do najnowocześniejszych technologii, oprogramowania i sprzętu
  • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia własnych kwalifikacji
  • umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  GEODETA Z DOŚWIADCZENIEM/BEZ DOŚWIADCZENIA
  W ZAKŁADZIE NADZORÓW INWESTYCYJNYCH

  Zatrudnimy geodetę z doświadczeniem w zakresie modernizacji EGiB, tworzenia baz GESUT, BDOT500 oraz geodetę bez doświadczenia, po ukończeniu studiów z podstawową wiedzą w zakresie baz: EGiB, GESUT, BDOT500

  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu EWMAPA mile widziana
 • prawo jazdy kategorii B mile widziane
 • umiejętność pracy w zespole
 • Oferujemy:

  • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
  • wynagrodzenie akordowe uzależnione od osiąganych wyników
  • możliwość awansu
  • ciekawą pracę
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego(współfinansowanie uprawnień zawodowych, studiów podyplomowych,
   pakiet socjalny)
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  DRUKARZ / MECHANIK MASZYN DRUKUJĄCYCH

  Charakterystyka stanowiska:

  • Obsługa maszyn drukujących arkuszowych Heidelberg, Komori
  • Obsługa i nadzorowanie pracy przydzielonej maszyny drukującej
  • Uruchamianie próbne maszyny i kontrola poszczególnych etapów produkcji
  • Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn
  • Dbanie o terminowe i planowe wykonywanie prac
  • Przestrzeganie i realizacja obowiązujących procedur

  Od kandydatów oczekujemy posiadania następujących kwalifikacji i cech:

  • Wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne
  • Preferowane doświadczenie zawodowe w branży poligraficznej lub praca przy obsłudze maszyn specjalistycznych
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności
  • Zorientowanie na jakość, rzetelność, dokładność i dbałość o szczegóły
  • Dyspozycyjność i silna motywacja do pracy
  • Umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy:

  • Interesującą pracę, pełną ambitnych wyzwań
  • Możliwość rozwoju zawodowego, również poprzez udział w szkoleniach
  • Wynagrodzenie zgodne z poziomem kompetencji i zaangażowaniem
  • Doskonałe warunki pracy w zakładzie produkcyjnym
  Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  INTROLIGATOR – KRAJACZ

  Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa gilotyny i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy
 • Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność
 • Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu

  INTROLIGATOR – FALCERZ

  Odpowiedzialność za:

 • Realizacja planu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi normami z zapewnieniem najwyższej jakości
 • Dbałość o jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego wyrobu z wykorzystywaniem wszelkich dostępnych narzędzi i systemów kontroli jakości
 • Obsługa falcerki i dbałość o jej stan techniczny
 • Nadzorowanie sprzętu na stanowisku pracy
 • Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu
 • Komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
 • Dokładność, punktualność, zdyscyplinowanie
 • Dyspozycyjność
 • Oferujemy:

 • Stabilną prace
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Pomoc w relokacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zdobywanie doświadczenia od najlepszych specjalistów
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz referencje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geokart-International Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów lub drogą elektroniczną pisząc na adres email:
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator
  4. udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od zakończenia rekrutacji
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji
  9. dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu