FOTOGRAMETRIA
Nowoczesne technologie fotogrametryczne
Zajmujemy się również zadaniami związanymi z opracowaniami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi. Pracownicy odpowiedzialni za tą część prac są absolwentami renomowanych polskich uczelni i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Stale doskonalą oni swoje umiejętności w dziedzinie fotogrametrii, teledetekcji i prac związanych z tematyką GIS. Ich zaangażowanie w wykonywane prace oraz pasja zgłębiania tematu gwarantuje wykonanie szerokiego zakresu prac pojawiających się na rynku.
Technologie fotogrametryczne wykorzystywane są przez nas przy wykonywaniu zleceń dla Skarbu Państwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województw, Powiatów, a także firm komercyjnych.
Do wykonania zadań związanych z działalnością fotogrametryczną używamy cyfrowych stacji fotogrametrycznych, m.in. Image Station firmy Intergraph oraz LPS firmy Leica-Geosystems. Ponadto przy koniecznych pracach pomiarowych korzystamy z zasobów sprzętowych Pracowni Geodezyjnej.
Produktem naszej pracy są wysokiej jakości cyfrowe ortofotomapy, numeryczne modele terenu oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe opracowywane metodą fotogrametryczną i uzupełnione pomiarem w terenie.
Wyniki naszej pracy bardzo często stanowią istotne wsparcie, lub wręcz są częścią wymaganych przez zamawiającego opracowań. Powoduje to, iż możemy pochwalić się uczestnictwem w wielu pilotażowych programach związanych z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych, także w pracach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie:
  • opracowania ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych,
  • opracowania numerycznego modelu terenu,
  • opracowania map do celów projektowych z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycznych,
  • opracowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycznych,
  • opracowania budowy baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
  • kontroli gospodarstw rolnych metodą FOTO na zlecenie ARiMR.