GEODEZJA
Prace godezyjne w szerokim zakresie
W ramach prac geodezyjnych dynamiczny i kreatywny zespół specjalistów jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania klienta.
Wykonujemy prace zlecane przez: Skarb Państwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwa oraz Powiaty. Współpracujemy również z firmami komercyjnymi jak i renomowanymi uczelniami.

Przy wykonywaniu powierzonych nam zadań korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, używamy nowoczesnego sprzętu pomiarowego, odbiorników GNSS, tachimetrów elektronicznych z wewnętrzną rejestracją danych, niwelatorów kodowych, lokalizatorów oraz georadaru.

Wykonujemy opracowania numeryczne w popularnych na polskim rynku programach geodezyjnych, jak również obsługujemy niszowe systemy, zapewniając bezstratne przejścia pomiędzy nimi. W pracach specjalistycznych opracowujemy własne aplikacje, tworzone przez specjalistów i użytkowników, dzięki czemu osiągamy wysoki poziom jakości i przydatności przy jednoczesnej minimalizacji poziomu komplikacji obsługi. W pracach biurowych posługujemy się wysokiej klasy sprzętem. Przy realizacji zleconych zadań korzystamy z technologii fotogrametrycznych. Dysponujemy bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), które wykorzystujemy na własne potrzeby jak również podczas realizacji powierzonych zleceń.

Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej odpowiedzialne roboty geodezyjne z zakresu:

  • projektowania i wykonawstwa osnów geodezyjnych,
  • numerycznych baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT,
  • map do celów projektowych,
  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • przekrojów rzek,
  • inwentaryzacji wszelkiej infrastruktury i sieci przesyłowych z wykorzystaniem lokalizatorów i georadaru,
  • kontroli powierzchniowej gospodarstw rolnych,
  • opracowań fotogrametrycznych.