Geodezja Geokart-International – Rzeszów

​Prace godezyjne w szerokim zakresie

W ramach prac geodezyjnych dynamiczny i kreatywny zespół specjalistów jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania klienta.

Wykonujemy prace zlecane przez. Skarb Państwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwa oraz Powiaty. Współpracujemy również z firmami komercyjnymi jak i renomowanymi uczelniami.

Przy wykonywaniu powierzonych nam zadań korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, używamy nowoczesnego sprzętu pomiarowego, m.in. odbiorników GPS Trimble 5800, SPS 882, R4, tachimetrów elektronicznych z wewnętrzną rejestracją danych oraz niwelatorów kodowych.

Wykonujemy opracowania numeryczne w popularnych na polskim rynku programach geodezyjnych, jak również obsługujemy niszowe systemy, zapewniając bezstratne przejścia pomiędzy nimi. W pracach specjalistycznych opracowujemy własne aplikacje, tworzone przez specjalistów i użytkowników, dzięki czemu osiągamy wysoki poziom jakości i przydatności przy jednoczesnej minimalizacji poziomu komplikacji obsługi. W pracach biurowych posługujemy się wysokiej klasy sprzętem, między innymi ploterem HPDasigneJet 4500, czy skanerem Vidar Select P36. Przy realizacji zleconych zadań korzystamy z technologii fotogrametrycznych.

Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej odpowiedzialne roboty geodezyjne z zakresu:

  • projektowania i wykonawstwa osnów geodezyjnych,
  • numerycznych baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT,
  • map do celów projektowych,
  • modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • geodezyjnej obsługi budowy obiektów przemysłowych, dróg, autostrad,
  • przekrojów rzek,
  • inwentaryzacji wszelkiej infrastruktury i sieci przesyłowych
  • kontroli powierzchniowej gospodarstw rolnych,
  • opracowań fotogrametrycznych.