Aktualności

Nowy Zakup

Wrzesień 2021 r.

Nasza Drukarnia zakupiła maszynę szyjąco-zbierającą drutem firmy Harris Graphies model SP-650-8.


Komunikat

Wrzesień 2021 r.

Firma Geokart-International Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na wykonanie obsługi geodezyjnej dla robót budowlanych zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu “Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.


Komunikat

Sierpień 2021 r.

Firma Geokart-International Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. na geodezyjną obsługę inwestycji: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach.”


Geokart dołącza do Podkarpackiego Klubu Biznesu

Sierpień 2021 r.

W sierpniu Geokart-International dołączył do grona członków Podkarpackiego Klubu Biznesu. Klub wspiera i integruje środowisko przedsiębiorców i pracodawców Podkarpacia, dlatego też nie mogło w nim zabraknąć naszej firmy.


Geokart-International Sp. z o.o. podpisała umowę sponsoringu z klubem piłkarskim LKS SANOVIA Lesko.

Sierpień 2021 r.

Geokart-International Sp. z o.o. podpisała umowę sponsoringu z klubem piłkarskim LKS SANOVIA Lesko.