Realizacje Pracowni Projektowej

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Inwestor

Nazwa zadania

Zakres Opracowania

Wykonanie

Gmina Solec Zdrój

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 77 km w systemie grawitacyjno-tłocznym z 22 pompowniami ścieków

10.2006r.-05.2009r.

Gmina Morawica

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz zasilaniem energetycznym pompowni ścieków na terenie gminy Morawica.

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 70km w systemie grawitacyjno-tłocznym z 12 pompowniami ścieków

10.2007r.-05.2010r.

Gmina Krzymów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Szczepidło i Zalesie na terenie Gminy Krzymów.

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 33km w systemie grawitacyjno-tłocznym z 15 pompowniami ścieków

03.2009r.-05.2010r.

Miasto Myślenice

Czysta Woda dla Krakowa – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice, Głogoczów gmina Myślenice

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 77km sieci w systemie grawitacyjno-tłocznym z 18 pompowniami ścieków

03.2008r.-07.2010r.

Zakład Inżynierii Miejskiej

Sp. z o.o.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mikołów

Projekty budowlano wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 10km i sieci kanalizacji deszczowej o długości 1 km

09.2008r.-08.2010r.

Gmina Jawornik Polski

Projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Jawornik Polski-etap II obejmujący miejscowości Hadle Kańczuckie i Hadle Szklarskie

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 133km wraz z 65 pompowniami ścieków, oraz sieci wodociągowej o długości 66km

06.2006r.-12.2010r.

Gmina Dębno

Wykonanie prac projektowych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn Dolny i Sufczyn Górny oraz rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych miejscowości o długości 74 km w systemie grawitacyjno–tłocznym z 13 pompowniami ścieków

04.2008r.-03.2011r.

Gmina Grębów

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sokół, Zabrnie i Zabrnie Górne, Poręby Furmańskie, Nowy Grębów i Zapolednik w gminie Grębów

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych miejscowości o łącznej długości 45km wraz z 26 pompowniami ścieków

06.2010r.-05.2011r.

Gmina Solina

Projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Myczków

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 20 km wraz z 4 pompowniami ścieków.

06.2009r.-12.2011r.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jaworki, Szlachtowa oraz wschodniej części Szczawnicy – rejon ul. Szlachtowej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 33km z 7 pompowniami ścieków

07.2010r.-12.2012r.

Grodzisko Dolne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z infrastrukturą

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej o długości 40 km w systemie grawitacyjno–tłocznym z 20 pompowniami ścieków

12.2010r.-06.2012r.

Gmina Kuryłówka

Rozbudowa sieci sanitarnych w Gminie Kuryłówka: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kuryłówce. Sieć wodociągowa w Brzyskiej Woli

Projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej dla miejscowości Brzyska Wola i Kuryłówka o długości 3km

Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kuryłówka o długości 3 km z sieciową pompownią ścieków.

03.2012r.-01.2013r.

Miasto Łańcut

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym

Projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,6km z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej o długości wodociągu 0,6k

07.2012r.-08.2013r.

Gmina Lesko

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę w miejscowości Jankowce i Glinne Gmina Lesko, w tym budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacji uzdatniania wody

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej wraz z SUW

Długości sieci 21km i wydajność SUW 20m3/h

02.2013r.-10.2013r.

Gmina Skoczów

Budowa systemu kanalizacyjnego w gminie Skoczów

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 185km z 42 pompowniami ścieków

08.2009r.-10.2013r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

Budowa wraz przebudową infrastruktury towarzyszącej – dróg placów wraz z przebudową sieci podziemnych i ogrodzenia na terenie JW w Dziwnowie

Dokumentacja projektowo kosztorysowa Projekty budowlane i wykonawcze: sieci kanalizacji sanitarnej – 3km sieci kanalizacji deszczowej – 7km sieci wodociągowej – 4,5km Pompowni ścieków sanitarnych-4szt. Pompowni ścieków deszczowych-3szt. odtworzenia nawierzchni drogowej -10 005 m2

07.2012r.-10.2013r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie kompleksu wojskowego Skład Mosty – Etap I i II

Dokumentacja projektowo kosztorysowa Projekty budowlane i wykonawcze: – sieci wodociągowej -20 km – stacji uzdatniania wody, – zbiornika zapasowo-wyrównawczego poj. 400m3 – głębinowych ujęć wody -3 szt. – odtworzenia nawierzchni drogowej -19 849 m2

11.2012r.-11.2013r.

Gmina Iwierzyce

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanlikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym we wsi Nockowa.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 27 km z 5 pompowniami ścieków.

06.2006r.-12.2013r.

Gminne przedsiębiorstwo Komunalne „EKO BABICE”

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinowska

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projekty Budowlane i Wykonawcze w zakresie budowy: sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3 km z 2 przepompowniami ścieków.

11.2012r.-08.2014r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wojskowym przy ul. Sandomierskiej w Nisku

Dokumentacja projektowo kosztorysowa Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy sieci wodociągowej o długości 3 km.

03.2014r.-09.2014r.

Gmina Lesko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy kanalikami w miejscowości Hoczew, Bachlawa, Średnia Wieś, Dziurdziów i Łączki w Gminie Lesko.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 45km z 10 pompowniami ścieków.

05.2009r.-12.2014r.

Gmina Brenna

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, hydrofornią ZH-1, ZH-2 wraz z dwoma zbiornikami wody –Etap III w Górkach Wielkich (Wymoliny, Parszywiny) oraz budowy dwóch zjazdów z dróg gminnych.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 15 km z dwoma hydroforniami i trzema zbiornikami wody.

03.2014r.-06.2015r.

Gmina Brenna

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków hydrofornią wraz z zbiornikiem wody w Brennej Leśnicy oraz budowy zjazdu z drogi ul. Trowniki w Brennej

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 3 km z hydrofornia oraz z zbiornikiem wody

06.2014r.-06.2015r.

Gmina Dąbrowa Tarnowska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 32 km sieci z 10 pompowniami ścieków

04.2014r.-11.2015r.

Gmina Olszanica

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kan. sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 116 km sieci z 23 pompowniami ścieków

07.2011r.-05.2016r.

Gmina Strumień

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowe z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień.”

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 28,9 km sieci z 10 pompowniami ścieków

11.2014r.-02.2016r.

Gmina Wieliczka

„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – Etap II” Współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I Oś – „Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1. Gospodarka Wodno – ściekowa w Aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Część 1.”

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 52,8 km sieci z 10 pompowniami ścieków

12.2014r.-11.2016r.

Gmina Wieliczka

„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – Etap II” Współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I Oś – „Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1. Gospodarka Wodno – ściekowa w Aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Część 5.”

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 23,3 km sieci z 10 pompowniami ścieków

12.2014r.-03.2016r.

Gmina Kunów

Budowa kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 37,1 km sieci z 9 pompowniami ścieków

06.2014r.-12.2016r.

RZI Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dot. Stacji Uzdatniania Wody dla zadania 16097 – Wymiana sieci wodociągowej na ternie kompleksu koszarowego JW.4224 w Mostach

Dokumentacja wielobranżowa

09.2015r.-02.2016r.

Gmina Niemce

Opracowanie dokumentacji projektowej dla południowej części gminy Niemce: Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Elizówka II etap, Ciecierzyn, Pólko, Dys

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 142,4 km sieci z 42 pompowniami ścieków

06.2014r.-08.2017r.

Gmina Szczekociny

Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 15,59 km

11.2015r.-03.2017r.

Gmina Dębno

Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Perła i Sufczyn Dolny

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 35,65 km sieci z 5 pompowniami ścieków

10.2013r.-03.2017r.

Gmina Siepraw

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Sieprawiu, Łyczance i Zakliczynie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 22,30 km sieci z 8 pompowniami ścieków

04.2016r.-09.2017r.

Gmina Bodzechów

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap dla miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 11,7 km sieci z 3 pompowniami ścieków

12.2013r.-02.2018r.

Gmina Solina

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk – Berezka

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 5,31 km sieci z 2 pompowniami ścieków (Pompownia kontenerowa pneumatyczna oraz pompownia sucha o wydajnościach 70l/s)

01.2017r.-06.2018r.

Gmina Ustrzyki Dolne

Sieć rozdzielcza wodociągowa – Łobozew Dolny

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 11,10 km

08.2016r.-06.2018r.

ZWiK w Łomiankach

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łomiankach w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III.”

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 37,72 km sieci kanalizacji sanitarnej o długości 46,41 km

03.2017r.-03.2018r.

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik

Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej o długości 8,18 km sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7,23 km

08.2017r.-02.2019r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Inwestor

Nazwa zadania

Zakres Opracowania

Wykonanie

Gmina Solina

Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Myczkowce

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-160m3/d, RLM=2737

2005r.

Gmina Solina

Budowa oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina o przepustowości Qdśr-200m3/d

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-200m3/d

2006r.

Gmina Grodzisko Dolne

Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodaczów

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-340m3/d

2008r.

Gmina Solec Zdrój

Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-300m3/d, RLM=2995

10.2006r.-05.2009r.

Gmina Solec Zdrój

Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-700m3/d, RLM=5220

10.2006r.-05.2009r.

Gmina Olszanica

Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne gmina Olszanica.

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-1257m3/d, RLM=9007

07.2011r.-03.2015r.

Gmina Solina

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qdśr-920m3/d

Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr-920m3/d

03.2015r.-12.2015r.

LPK Lesko

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lesku

Dokumentacja wielobranżowa

04.2016r.-07.2017r.

Gmina Wiśniew

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wiśniewie

Dokumentacja wielobranżowa, zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qdśr-200m3/d na Qdśr-600m3/d

03.2016r.-03.2017r.

Gmina Sędziszów Małopolski

Opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolski przy ulicy Borkowskiej

Dokumentacja wielobranżowa

12.2015r.-08.2018r.

POZOSTAŁE ZREALIZOWANE OPRACOWANIA

Inwestor

Nazwa zadania

Zakres Opracowania

Wykonanie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w km 21+504 do km 26+545,2

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Długość obwodnicy: 5,04 km Klasa techniczna: G Prędkość projektowa: 70 km/h Szerokość jezdni: 2×3,5 m Szerokość poboczy umocnionych: 2×2,0 m

10.2009r.-10.2010r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola w km 10+964-38+813 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli).

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: Długość drogi: 8935 m Klasa techniczna: G Obciążenie ruchem – 100kN/oś, Kategoria ruchu – KR3

05.2010r.-10.2012r.

Kopalnia siarki „Machów”

Przywrócenie ciągłości potoku Żupawka wraz z remontem lub przebudową ubezpieczeń istniejących urządzeń wodnych w tym kładek na drogach do pól na odcinku od km 5+360 do km 16+500 w obszarze Natura 2000-aktualizacja projektu wykonawczego na odbudowę rzeki Żupawki -etap III

Projekty budowlano-wykonawcze: – odbudowy koryta potoku, – przepustów żelbetowych, – zbiorników wodnych

08.2011r.-12.2012r.

Nadleśnictwo Brzozów

Projekt Odtworzenie kaskady 4 zbiorników wodnych w Sanoku Olchowcach w leśnictwie Liszna. Budowa zbiornika retencyjnego Stara Wieś w leśnictwie Podlesie.

Wykonanie dokumentacji zbiorników kaskadowych o łącznej pojemności 1159m3 oraz zbiornika retencyjnego o powierzchni o pojemności 988m3

06.2012r.-06.2013r.

Nadleśnictwo Narol

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 2 brodów w Leśnictwie Chotylub. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 2 brodów w Leśnictwie Lubliniec

Wykonanie czterech brodów o szerokości 4,0m o długościach od 14 do 21 m

09.2012r.-09.2013r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

Pełnienie nadzoru autorskiego dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami we wsi Łopuszka Mała i Pełnatycze

Droga powiatowa o długości 39,5 km

05.2012r.-12.2012r.

Gmina Solina

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Budowy Oczyszczalni Ścieków o wydajności Qśd=1800m3/d w miejscowości Berezka.

Opracowanie PFU dla Oczyszczalni Ścieków o wydajności Qśd=1800m3/d oraz systemu doprowadzania ścieków z miejscowości Polańczyk

12.2015r.-09.2016r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH KONCEPCJI

Inwestor

Nazwa zadania

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej oraz opracowania wód opadowych i roztopowych z obszaru zlewni rzeki Dramy w Tarnowskich Górach

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Gmina Wilkołaz

Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkołaz

WYKAZ PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI

Inwestor

Nazwa zadania

Gmina Sędziszów Małopolski

Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem energetycznym z Zagorzycach Etap I i w Części Góry Ropczyckiej

Gmina Buczkowice

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice w sołectwach Rybarzowic i Buczkowic

Gmina Czudec

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Czudec

Gmina Pilzno

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną w mieście Pilznie

Gmina Czudec

Opracowanie projektu czterech odcinków sieci wodociągowej oraz czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czudec

MPWiK w Rzeszowie

Budowa sieci wodociągowej DN 400mm wraz z siecią rozdzielczą DN 150 oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej – Etap I

Gmina Gnojnik

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gnojniku

Gmina Solina

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bóbrka i Solina

ZwiK w Łomiankach

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gmina Solina

Przebudowa pompowni w m-ci Polańczyk

Gmina Zaleszany

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zaleszany w obszarze poza aglomeracją Zaleszany – w miejscowości Skowierzyn”