Realizacje z zakresu kartografii

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

Zamawiający

Przedmiot zadania

Termin realizacji

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków mapy topograficznej 1:10 000 w standardzie TBD

07.2010 10.2011

OPGK Rzeszów S.A.

Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru Województwa kujawsko-pomorskiego – Część II (Obiekt II) z projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

10.2010 03.2012

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Opracowanie bazy danych przestrzennych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru województwa podkarpackiego – Część VI (Obiekt VI). Prace zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

09.2011 09.2012

MGGP S.A.

Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru powiatów hrubieszowskiego i krasnostawskiego woj. lubelskiego

12.2011 11.2012

PEGiK Geokart Warszawa

Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru Województwa lubelskiego – Część II (Obiekt II) z projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania.- część pow. janowskiego

01.2012 02.2012

OPGK Lublin

Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru Województwa lubelskiego – Część II (Obiekt II) z projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania – pow. m. Zamość, pow. zamojski

01.2012 11.2012

OPGK Rzeszów

Realizacja projektów GBDOT i Geoportal 2 – Dostosowanie i uzupełnienie istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych do struktur określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17.11.2011 – woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

08.2012 10.2013

OPGK Lublin

Realizacja projektów GBDOT i Geoportal 2 – Dostosowanie i uzupełnienie istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych do struktur określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17.11.2011 -pow. przeworski, pow. bialski, pow. m. Biała Podlaska, pow. zamojski, pow. m. Zamość

10.2012 10.2013

WODGiK Rzeszów

Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – cześć I (3 arkusze)

09.2013 07.2014

WODGiK Rzeszów

Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – cześć II (11 arkuszy)

05.2014 03.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego (4 arkusze)

08.2014 12.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Opracowanie obiektów rzeźby terenu przedstawianych na mapie topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu (NMT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa dolnośląskiego – 555 arkuszy

09.2014 04.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 28 arkuszy z obszaru województwa świętokrzyskiego

10.2014 12.2014

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k (74 arkusze)

11.2014 10.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opracowanie rzeźby terenu dla zachodniego obszaru województwa małopolskiego na podstawie Numerycznego Modelu Terenu oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – 301 arkuszy

05.2015 10.2015

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k (74 arkusze)

07.2016 06.2017

GEOMAR Szczecin

Opracowanie 31 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru woj. dolnośląskiego wraz z aktualizacją zbiorów BDOT10k

08.2016 10.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie 30 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru woj. mazowieckiego wraz z aktualizacją zbiorów BDOT10k

08.2016 11.2016

GEOMAR Szczecin

Opracowanie 10 cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru woj. zachodnio-pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów BDOT10k

09.2016 10.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (105 arkuszy)

05.2017 09.2017

GEOMAR Szczecin

Opracowanie 10 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

07.2017 10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Opracowanie 14 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

08.2017 11.2017

OPEGIEKA Elbląg

Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k (129 arkuszy pełnych i 17 arkuszy niepełnych)

11.2017 09.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Opracowanie 46 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

05.2018 10.2018

Województwo Podkarpackie

Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – część VII (27 arkuszy)

07.2018 w opracowaniu

MAPA HYDROGRAFICZNA I SOZOLOGICZNA

Zamawiający

Przedmiot zadania

Termin realizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wykonanie 14 arkuszy mapy sozologicznej w skali 1: 50000, w ukł. „1992”, w wersji analogowej, numerycznej i obrazu kartograficznego, aktualizacja istniejących 39 arkuszy opracowanych w latach 1999 -2005, wykonania spójnej bazy danych dla województwa, oraz zapis obrazu kartograficznego do postaci rastrowej (geotiff) z obszaru województwa świętokrzyskiego

10.2010 03.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie 6 arkuszy Mapy Hydrologicznej Polski w skali 1:50 000 obszaru województwa mazowieckiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania

07.2012 11.2012

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Opracowanie 10 arkuszy mapy hydrograficznej w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich

05.2012 12.2012

Samorząd Województwa Pomorskiego

Opracowanie 66 arkuszy mapy sozologicznej z obszaru województwa pomorskiego

09.2011 12.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie 5 arkuszy Mapy Hydrologicznej w skali 1:50 000 z obszaru województwa mazowieckiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszary opracowania

07.2013 10.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opracowanie 11 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszary opracowania

05.2013 11.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opracowanie 8 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich

08.2014 12.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Opracowanie 84 arkuszy mapy sozologicznej i hydrograficznej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

07.2014 04.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opracowanie 8 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich

05.2015 10.2015

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Świadczenie usług związanych z wykonaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych w ramach Projektu enviDMS – cz. III – 75 arkuszy w skali 1:50 000 i 16 arkuszy w skali 1:10 000

06.2015 06.2016

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wykonanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych w ramach Projektu enviDMS – cz. IV- 50 arkuszy w skali 1:50 000 i 7 arkuszy w skali 1:10 000

06.2016 09.2016

INNE

Zamawiający

Przedmiot zadania

Termin realizacji

Minister Obrony Narodowej

Aktualizacja map wektorowych VMap Level 2 (B-25)

01.2011 12.2011

Zarząd Województwa Śląskiego

Wykonanie (w tym opracowanie i druk) map topograficznych dla trzech obszarów: powiat będziński i m. Dąbrowa Górnicza, powiat pszczyński, powiaty subregionu zachodniego (powiat raciborski, powiat rybnicki, m. Rybnik, powiat wodzisławski, m. Żory, m. Jastrzębie Zdrój) w skali 1:50 000 w państwowym systemie odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”

05.2011 12.2011

Pracownia Geodezyjna Geokart

Konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie mapy zasadniczej dla gminy Bieżuń, powiat żuromiński

10.2013 10.2014

Pracownia Geodezyjna Geokart

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

03.2014 09.2014

Pracownia Geodezyjna Geokart

Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim wraz z budową nowych i dostosowaniem istniejących baz danych do zasilenia systemu

03.2014 09.2014

Minister Obrony Narodowej

Aktualizacja map wektorowych VMap Level 2 (2 arkusze)

04.2014 12.2014

Pracownia Geodezyjna Geokart

Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń dla administratorów i użytkowników SIPPK

05.2014 11.2014

Minister Obrony Narodowej

Aktualizacja map wektorowych VMap Level 2 (1 arkusz)

04.2015 12.2015

Minister Obrony Narodowej

Aktualizacja map wektorowych VMap Level 2 (1 arkusz)

02.2016 11.2016

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Mapa powiatu kolbuszowskiego

04.2016 10.2016

Pracownia Geodezyjna Geokart

Utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz bazy BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Adamówka w powiecie przeworskim

01.2017

Pracownia Geodezyjna Geokart

Utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz bazy BDOT500 dla obrębów Czerwona Wola i Leżachów w gminie Sieniawa w powiecie przeworskim

04.2017

Pracownia Geodezyjna Geokart

Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków, danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim w latach 2017-2018 w odniesieniu do Części 9 – gmina Zarzecze

04.2017 10.2018

Pracownia Geodezyjna Geokart

Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Część 5: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych: Nisko – miasto, Nisko – obszar wiejski (gmina Zarzecze)

07.2017 04.2018